ข่าวประชาสัมพันธ์

** รายการพลังสตรี [ส่วนของอำเภอป่าแดด]**

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมอำเภอป่าแดด

 

นายภูเบศ เอกมนสิการ ปลัดอาวุโสฯ
ประธานการประชุมคณะทำงานฯ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
คกส.ตำบลป่าแดด พิจารณาโครงการฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าแดด

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อ.ป่าแดด
ณ หอประชุมอำเภอฯ

 

นางปทิตตา แดงสกุล ร่วมแบ่งปัน
"ปุ๋ยหมัก" ที่ร่วมกันผลิต ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

 

กพสอ./ผู้ประกอบการ otop/คกส.
อำเภอป่าแดดร่วมกิจกรรม
"เปิดบ้าน อบจ.เชียงราย"

 

นายเสน่์ นุชบ้านป่า พัฒนากร
ร่วมเวทีประชาคม "คัดเลือกผู้นำ อช."
ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
ร่วมเวทีประชาคม "คัดเลือกผู้นำ อช."
ณ เทศบาลตำบลโรงช้าง

 

"มอบทุนการศึกษา"
อีกหนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

"มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น"
หนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

นายอำเภอป่าแดด ประธานเปิดกิจกรรม
"วันแม่ 2557" โดยมีประธาน กพสอ.
ป่าแดด กล่าวรายงาน 12 ส.ค.57

 

นางบุษริณธญ์ วรพัฒนานันท์ นายก
อบจ.เชียงราย เปิดอบรมอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี ต.โรงช้าง 4 ส.ค.57