ข่าวประชาสัมพันธ์

> video รายการพลังสตรี [อำเภอป่าแดด] ออกอากาศ สทท.11<

 

ทีมงาน "พัฒนาชุมชนป่าแดด" ประชุม
เตรียมการโครงการเชิดชูเกียรติฯ
บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตำบลสันมะค่า

 

บ้านโป่งศรีนครร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง คนเชียงราย
สนามฝึก รด.13-17 พ.ค.2559

 

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน
เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
บ.สันป่าคาม 13 พ.ค.2559

 

นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอป่าแดด
มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กฯ
ประจำปี 2559

 

ชุดปฏิบัติการฯ ตำบลป่าแดด
ออกสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
บ.แม่พุงเหนือ 11 พ.ค.2559

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 2)
ตำบลสันมะค่า (5 หมู่บ้าน)

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 2)
ตำบลโรงช้าง (7 หมู่บ้าน)

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 2)
ตำบลศรีโพธิ์เงิน (2 หมู่บ้าน)

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 1)
ตำบลสันมะค่า (5 หมู่บ้าน)