ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ ร่วมประชุม
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อ.ป่าแดด
ณ หอประชุมอำเภอฯ

 

นางปทิตตา แดงสกุล ร่วมแบ่งปัน
"ปุ๋ยหมัก" ที่ร่วมกันผลิต ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557

 

กพสอ./ผู้ประกอบการ otop/คกส.
อำเภอป่าแดดร่วมกิจกรรม
"เปิดบ้าน อบจ.เชียงราย"

 

นายเสน่์ นุชบ้านป่า พัฒนากร
ร่วมเวทีประชาคม "คัดเลือกผู้นำ อช."
ณ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
ร่วมเวทีประชาคม "คัดเลือกผู้นำ อช."
ณ เทศบาลตำบลโรงช้าง

 

"มอบทุนการศึกษา"
อีกหนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

"มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น"
หนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

นายอำเภอป่าแดด ประธานเปิดกิจกรรม
"วันแม่ 2557" โดยมีประธาน กพสอ.
ป่าแดด กล่าวรายงาน 12 ส.ค.57

 

นางบุษริณธญ์ วรพัฒนานันท์ นายก
อบจ.เชียงราย เปิดอบรมอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี ต.โรงช้าง 4 ส.ค.57

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
และทีมงานรับเกียรติบัตรฯ
โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 31 ก.ค.57

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
และทีมงานนำเสนอผลดำเนินงาน IPA
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท 17 ก.ค.57

 

ผู้แทน ทต.สันมะค่า รับรางวัล อปท.
สนับสนุนการบริหารจัดเก็บ จปฐ.ดีเด่น
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท 17 ก.ค.57