ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พช.ป่าแดด ได้รับมอบหมายให้เป็น
วิทยากรอบรม กปน.
ประจำหน่วยลงประชามติ 1-2 สค 59

 

พัฒนาการอำเภอป่าแดดเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด

 

สพอ.ป่าแดด ประชุมชี้แจงการจัดทำ
โครงการฯ ของบประมาณโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรฯ

 

สพอ.ป่าแดด ประชุมเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ป่าแดด
1 กรกฎาคม 2559

 

นายสกล แก้วปวงคำ นอ.ป่าแดด
เปิดอบรม"สตรีกับพลังที่สร้างสรรค์ "
หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด

 

นายสกล แก้วปวงคำ นอ.ป่าแดด
ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจการเตรียมการฯ
บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตำบลสันมะค่า

 

ทีมงาน "พัฒนาชุมชนป่าแดด" ประชุม
เตรียมการโครงการเชิดชูเกียรติฯ
บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตำบลสันมะค่า

 

บ้านโป่งศรีนครร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง คนเชียงราย
สนามฝึก รด.13-17 พ.ค.2559

 

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน
เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
บ.สันป่าคาม 13 พ.ค.2559