ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นายสกล แก้วปวงคำ นอ.ป่าแดด
เปิดอบรม"สตรีกับพลังที่สร้างสรรค์ "
หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด

 

นายสกล แก้วปวงคำ นอ.ป่าแดด
ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจการเตรียมการฯ
บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตำบลสันมะค่า

 

ทีมงาน "พัฒนาชุมชนป่าแดด" ประชุม
เตรียมการโครงการเชิดชูเกียรติฯ
บ้านวังน้อย หมู่ 5 ตำบลสันมะค่า

 

บ้านโป่งศรีนครร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง คนเชียงราย
สนามฝึก รด.13-17 พ.ค.2559

 

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน
เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
บ.สันป่าคาม 13 พ.ค.2559

 

นายสกล แก้วปวงคำ นอ.ป่าแดด
มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กฯ
ประจำปี 2559

 

ชุดปฏิบัติการฯ ตำบลป่าแดด
ออกสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
บ.แม่พุงเหนือ 11 พ.ค.2559

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 2)
ตำบลสันมะค่า (5 หมู่บ้าน)

 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เวที 2)
ตำบลโรงช้าง (7 หมู่บ้าน)