ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"มอบทุนการศึกษา"
อีกหนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

"มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น"
หนึ่งในกิจกรรม "วันแม่ 2557"
อำเภอป่าแดด 12 ส.ค.57

 

นายอำเภอป่าแดด ประธานเปิดกิจกรรม
"วันแม่ 2557" โดยมีประธาน กพสอ.
ป่าแดด กล่าวรายงาน 12 ส.ค.57

 

นางบุษริณธญ์ วรพัฒนานันท์ นายก
อบจ.เชียงราย เปิดอบรมอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี ต.โรงช้าง 4 ส.ค.57

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
และทีมงานรับเกียรติบัตรฯ
โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม 31 ก.ค.57

 

นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอ
และทีมงานนำเสนอผลดำเนินงาน IPA
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท 17 ก.ค.57

 

ผู้แทน ทต.สันมะค่า รับรางวัล อปท.
สนับสนุนการบริหารจัดเก็บ จปฐ.ดีเด่น
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท 17 ก.ค.57

 

CRA Big Cleaning Day @
cdd_padaet : Chiangrai
9 July 2014

 

นายประดิษฐ์ วงศ์กาสิทธิ์ พัฒนากร
ตำบลโรงช้าง ร่วมประชุมคณะทำงาน
พัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้าง

 

นางปทิตตา แดงสกุล พัฒนากรตำบล
สันมะค่า ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
/ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ

 

ร่วมการอบรมส่งเสริมการจัดศาสนพิธี
กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ และ
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าแดด

 

พัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดดประชุม
แกนนำ อาสาสมัคร และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ